Peter Wiklund

 

Peter Wiklund, f. 1953
Bor i Göteborg, uppvuxen i Kiruna.

Utbildningar:
Konsthögskolan Valand, Göteborg 1982-87
Hovedskous Målarskola, Göteborg 1980-82
Forum Målar & Skulpturskola, Malmö1979-80
Konstlinjen, Sundeby f.h.sk., Luleå, 1977-79

Utställningar i urval:
2010  Göteborgs Konstmuseum,”Konsten i Göteborg under 1980 och 1990-talet”
2009  Göteborgs Konstförening
2008  Galleri K,Alingsås
2003  Galleri Dunér,Göteborg
2000  Galleri Konstepidemin,Göteborg, ”Huvudsaken”
1999  Galleri 54,Göteborg, ”Filmfestivalkonstnär”
1998  Piteå Konsthall
1998  Swedish American Museum,Chicago,USA
1996  Norrbottens Museum,Luleå, ”Jubileumsutställning”
1996  Göteborgs Konstmuseum, ”Till Filmen”
1996  Kiruna Stadshus, Stipendiatutställning
1995  Konstens Hus,Luleå, ”Återkomst”
1992  RIX-galleriet,Linköping
1992  Uddevalla Museum, ”Flickorna från Avignon”
1990  Riksdagshuset Stockholm
1988  U.S.F.,Bergen,Norge
1988  Maneten,Göteborg, ”Konfrontation”
1987  Gallei ROTOR,Göteborg
1987  Galleri  SASSI,Stockholm

Representerad:
Göteborgs Konstmuseum
Statens Konstråd
Göteborgs Stad
Västra Götaland Regionen
Stockholm Stad
Norrbottens Läns Landsting
Lund-, Mölndal-, Piteå-, Luleå- & Kiruna Kommun

Övrigt:
Affischkonstnär, Göteborg Filmfestival 1999